Z ostatniej chwili ...

Poniżej przedstawiamy ważne informację, zmiany prawne ze świata BHP.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP, BHP, instruktaż ogólny, szkolenia wstępne, szkolenia okresowe

2016-06-08 09:50:00

Szkolenia Bhp

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasady przeprowadzania szkoleń określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipa 2004 r. w sprawie szkoleń z dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Pracodawca powinien odpowiednio do stanowiska pracy oraz zakresu zagrożeń, zapewnić pracownikom szkolenia bhp. Szkolenia mają za zadanie przekazać ważne informację,  zasady oraz instrukcje na temat zajmowanego stanowiska pracy.

 

Szkolenia bhp dzielimy na dwie grupy: szkolenia wstępne  i  szkolenia okresowe.

 

Szkolenie wstępne przeprowadza się w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk. Obejmuje on: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny zapewnia zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami  bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić pracownikom zapoznanie z elementami wykonywanej pracy, zagrożeniami na stanowisku pracy, sposobem ochrony przed zagrożeniami  oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca, która posiada odpowiednie kwalifikację oraz przeszkolenie w zakresie sposobu prowadzenia szkolenia. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od doświadczenia pracownika, stażu pracy, rodzaju wykonywanej pracy oraz zagrożeń na stanowisku pracy.

Uczestnictwo pracownika na instruktażu ogólnym oraz stanowiskowym potwierdza się w formie pisemnej na karcie szkolenia wstępnego którą przechowuję się w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych oraz robotniczych ważne jest do 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego.

 

Szkolenie okresowe aktualizuję wiedzę pracowników oraz ugruntowuję znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe odbywają:

  1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych,
  2. Pracownicy na stanowiskach administracyjno- biurowych,
  3. Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami,
  4. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,
  5. Pracownicy inżynieryjno- techniczni m.in. projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy.

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

  • robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata.,
  • administracyjno-biurowych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 6 lat,
  • pracodawcy, osoby na stanowiskach kierowniczych, pracownicy inżynieryjno- techniczni oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie  okresowe dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Dla pozostałych stanowisk pierwsze szkolenie przeprowadza się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę osoby szkolonej. Osoba organizujące szkolenie potwierdza odbycie szkolenia w formie wydania zaświadczenia ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

 

 

Skontaktuj się z nami

odpowiadamy błyskawicznie

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.