Z ostatniej chwili ...

Poniżej przedstawiamy ważne informację, zmiany prawne ze świata BHP.

Ręczne prace transportowe cz.II

prace ręczne, prace ręczne transportowe, praca fizyczna

2017-06-20 00:00:00

Dzisiaj kolejna część informacji na temat ręcznych prac transportowych. Czytając ten artykuł dowiemy się m.in. co jest niedopuszczalne przy ręcznych pracach transportowych oraz  jakie są dopuszczalne normy dźwigania dla mężczyzn, kobiet, kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią oraz młodocianych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych niedopuszczalne jest przede wszystkim:

 • przenoszenie i przetaczanie przedmiotów po pochylniach, nie związanych w sposób stały z konstrukcją budynku, o kącie nachylenia ponad 15° oraz przenoszenie po schodach o kącie nachylenia ponad 60°,
 • przebywanie pracownika między legarami podczas przetaczania przedmiotów po pochyło ustawionych legarach,
 • ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenia wypadkowe
 • ręczne przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m,
 • zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg.

Rozporządzenie określa także dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalne wartości sił niezbędne do przemieszczania przedmiotów.

Zgodnie z § 13. 1 rozporządzenia:

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

 1. dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,
 2. dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

 

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

 1. dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,
 2. dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

 

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

 1. dla kobiet – 12 kg,
 2. dla mężczyzn – 30 kg.

 

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

 1. dla kobiet – 12 kg,
 2. dla mężczyzn – 30 kg.

 

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

 1. dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,
 2. dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.

 

Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

 1. przy pchaniu – 300 N dla mężczyzn i 120 N dla kobiet,
 2. przy ciągnięciu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet.

 

Natomiast przemieszczanie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo. Wówczas na jednego pracownika masa przedmiotu nie może przekraczać:

 1. przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,
 2. przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

 

Podczas oburęcznego zespołowego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie może przekraczać wartości:

 1. przy pchaniu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet,
 2. przy ciągnięciu – 210 N dla mężczyzn i 80 N dla kobiet.

 

Natomiast niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.

Jeśli przemieszczanie przedmiotów odbywa się zespołowo, to zapewniony musi być dobór  pracowników pod względem wzrostu i wieku. Ponad to zespołowe przemieszczanie musi być nadzorowane przez wyznaczonego przez pracodawcę pracownika z doświadczeniem w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów oraz organizacji pracy. Dodatkowo muszą być zapewnione odstępy pomiędzy pracownikami – co najmniej 0,75 m oraz odpowiedni sprzęt pomocniczy.

Podczas przenoszenia przedmiotów długich i o dużej masie powinien być zastosowany sprzęt pomocniczy, który umożliwi przenieść je z najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża. Pracownicy powinni: mieć zapewnione, aby przenoszony przedmiot wkładali i opuszczali jednocześnie i na komendę, znajdować się po jednej stronie tego przedmiotu oraz używać środki ochrony indywidualnej chroniące ramiona.

Rozporządzenie to nie określa natomiast dopuszczalnej masy przedmiotów przemieszczanych przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią oraz młodocianych.

Dopuszczalne wartości związane z przenoszeniem i przewożeniem ciężarów przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Natomiast przez młodocianych – dziewczęta oraz chłopców reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.).

W poniższej tabeli zestawione zostały dopuszczalne wartości związane z przenoszeniem i przewożeniem ciężarów dla wszystkich osób.

Rodzaj pracy

Kobiety

Kobiety w ciąży

Kobiety karmiące dziecko piersią

Mężczyźni

Młodociani – dziewczęta

Młodociani – chłopcy

Praca stała

12kg

3kg

6 kg

30kg

8kg

12kg

Praca dorywcza

20kg

10 kg

50kg

14kg

20kg

Dopuszczalne wartości związane z przenoszeniem i przewożeniem ciężarów

Skontaktuj się z nami

odpowiadamy błyskawicznie

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.