Z ostatniej chwili ...

Poniżej przedstawiamy ważne informację, zmiany prawne ze świata BHP.

Zagrożenia na stanowisku - ocena ryzyka zawodowego

ryzyko zawodowe, ocena ryzyka, zagrożenia na stanowisku pracy

2017-07-21 00:00:00

W każdym miejscu pracy, jakiegokolwiek stanowiska pracy byśmy nie zajmowali, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zagrożenia. Oczywiście każde stanowisko ma inne zagrożenia, o różnej ciężkości skutku, o różnym prawdopodobieństwie jego wystąpienia. Dlatego każde ze stanowisk pracy ma określone ryzyko zawodowe. Warto zapoznać się, jakie w tym zakresie obowiązki ma nasz pracodawca.

Na początku zapoznajmy się jak definiowane jest w ogóle ryzyko zawodowe?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Artykuł 226 Kodeksu Pracy zobowiązuje pracodawcę, aby:

  1. Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy.
  2. Stosować niezbędne środki profilaktyczne, które mają na celu zmniejszyć to ryzyko.
  3. Informować pracowników o ryzyku zawodowym, które związane jest z wykonywaną przez nas pracą.
  4. Zapoznać pracowników z zasadami ochrony przed występującymi zagrożeniami.

Dodatkowo § 39. 1. rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi że:

„Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
  • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.”

Również do zadań służby bhp należy zgodnie z § 2. rozporządzenia w sprawie służby bhp: „udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą”.

Podstawowym dokumentem, który pozwala pracownikom zapoznać się z zagrożeniami, jakie występują w środowisku pracy lub zapoznać się ze sposobem wykonywania swojej pracy jest ocena ryzyka zawodowego.

 

Znalezione obrazy dla zapytania RYZYKO ZAWODOWE 

Obowiązek dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy. Ocenę ryzyka należy przeprowadzać:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Pracodawca powinien, więc identyfikować okresowo zagrożenia i na ich podstawie wdrażać odpowiednie rozwiązania, w celu ograniczania ryzyka zawodowego.

Sporządzając ocenę ryzyka zawodowego pracodawca analizuje wszystkie możliwe zagrożenia, które mogą wystąpić na danym stanowisku pracy. Po dokładnym sprecyzowaniu zagrożeń, szacuje ryzyko. Ryzyko uznawane za akceptowalne to ryzyko małe lub średnie. Jeżeli natomiast poziom ryzyka na danym stanowisku pracy okaże się duży – nieakceptowalny, pracodawca określa działania eliminujące lub ograniczające dane zagrożenie. Następnie pracodawca dokumentuje przeprowadzoną ocenę ryzyka oraz zapoznaje z nią pracowników.

Skontaktuj się z nami

odpowiadamy błyskawicznie

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.