Z ostatniej chwili ...

Poniżej przedstawiamy ważne informację, zmiany prawne ze świata BHP.

Środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej

odzież bhp, środki ochrony

2017-09-18 00:00:00

Szacując ryzyko zawodowe dla każdego stanowiska pracy, które występuje w zakładzie pracy, proponuje się środki mające na celu zmniejszenie, bądź całkowite wyeliminowanie danego zagrożenia, jakie występuje na danym stanowisku. W praktyce realizuje się to głównie przez zastąpienie urządzeń, materiałów, substancji i technologii takimi, które nie powodują danych zagrożeń. Natomiast, jeśli ze względów technologicznych lub rodzaju pracy nie jest to możliwe, stosowane są rozwiązania organizacyjno – techniczne, w tym środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej. Środki te ograniczają wpływ występujących zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Środki ochrony zbiorowej stosowane są w celu jednoczesnej ochrony grupy pracowników, ale również pojedynczych pracowników. Przykładem ochrony zbiorowej są osłony, które zapobiegają dostępowi pracownika do strefy niebezpiecznej. Innym przykładem są urządzenia, które powstrzymują ruch elementów niebezpiecznych, zanim osoba znajdzie się w niebezpiecznej strefie.

Środki ochrony indywidualnej to wszelkiego rodzaju środki noszone lub trzymane przez pracownika, które chronią przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. Środki ochrony indywidualnej zapewnia się pracownikom odpowiednio do rodzaju i poziomu zagrożeń. Środki te nie powinny powodować same z siebie większego zagrożenia oraz powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności. Dostarczając środki należy również uwzględniać warunki, jakie istnieją w danym miejscu pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny być odpowiednio dopasowane do użytkownika.

Środki ochrony indywidualnej to:

  1. Odzież ochronna ( ochraniacze klatki piersiowej, barku, brzucha),
  2. Środki ochrony kończyn ( ochraniacze kolan, stóp, łokci, dłoni, obuwie ochronne),
  3. Środki ochrony głowy ( głównie hełmy ochronne),
  4. Środki ochrony twarzy i oczu ( okulary ochronne),
  5. Środki ochrony słuchu ( nauszniki, wkładki przeciwhałasowe),
  6. Środki ochrony układu oddechowego,
  7. Środki izolujące cały organizm ( kombinezony gazoszczelne),
  8. Środki chroniące przed upadkiem z wysokości.

W pierwszej kolejności zawsze powinny być stosowane środki ochrony zbiorowej.

Środki ochrony indywidualnej przydziela się pracownikom w sytuacji, kiedy nie można wystarczająco ich ograniczyć poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorowej lub kiedy nie można uniknąć zagrożeń. Stosowanie środków ochrony indywidualnej stosuje się również w sytuacjach, kiedy konieczność ich stosowania wynika z instrukcji obsługi, kart charakterystyki czynników chemicznych bądź biologicznych, jak również z oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Dział X - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom środki ochrony indywidualnej, aby zabezpieczyć pracowników przed działaniem czynników szkodliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w środowisku pracy. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć je pracownikowi nieodpłatnie. Ponadto pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika, w jaki sposób należy posługiwać się z przydzielonymi środkami.

Poza obowiązkiem dostarczenia środków ochrony indywidualnej, obowiązkiem pracodawcy jest również dostarczenie pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w polskich normach:

-  jeżeli odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

- ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z atr. 2379 § 1 Kodeksu Pracy „ Zabronione jest dopuszczenie pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.”

 Atr.2378  Kodeksu Pracy mówi o tym, że :

§ 1. „Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także przewidywane okresy użytkowania tej odzieży i obuwia, pracodawca ustala w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli organizacja taka nie działa w zakładzie pracy, to ustaleń takich dokonuje z pracownikiem, przedstawicielem załogi wybranym w trybie przyjętym w zakładzie pracy.”

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. 

§ 3. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. 

Kodeks pracy zobowiązuje również pracownika do stosowania przydzielonych mu  środków ochrony indywidualnej. Art. 211 Kodeksu Pracy przedstawia jeden z podstawowych obowiązków pracownika, który mówi o tym, ze pracownik jest zobowiązany: „stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.”

Natomiast w myśl prawa pracownika wynikającego z art. 210 § 1. Kodeksu Pracy, jeżeli pracownik nie jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, które są wymagane na zajmowanym przez niego stanowisku, natomiast brak środka będzie stwarzać  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika wówczas może on powstrzymać się od wykonania pracy, zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie swojego przełożonego lub pracodawcę.

Skontaktuj się z nami

odpowiadamy błyskawicznie

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.