Z ostatniej chwili ...

Poniżej przedstawiamy ważne informację, zmiany prawne ze świata BHP.

Stanowisko biurowe - Monitor ekranowy

stanowisko pracy, monitory w pracy, stanowisko biurowe

2017-11-05 00:00:00

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera wbrew powszechnemu przekonaniu ma negatywny wpływ na zdrowie i jest uciążliwa dla organizmu człowieka.

Pracując kilka godzin w pozycji siedzącej i przy monitorze ekranowym niewątpliwie odczuwamy min. znużenie i zmęczenie, ale cierpią przede wszystkim nasze nogi, plecy i oczy. W artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe określa min. szereg obowiązków pracodawcy, w stosunku do pracownika pracującego przy monitorze ekranowym.

Jednak rozporządzenie to precyzuje, że  za "pracownika pracującego przy monitorach ekranowych" uznaje się każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy”.

Jeżeli, więc pracownik wykorzystuje komputer w swojej pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, to korzysta z uprawnień wynikających z tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 5 wyżej wymienionego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe kontroli i oceny warunków pracy w aspekcie:

1.organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,

3.obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,

4.obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,

5.obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Na podstawie tej oceny pracodawca ma obowiązek podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

Ponadto do obowiązków pracodawcy należy informowanie pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny stanowiska pracy oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikowi:

  • przemienność wykonywania prac, czyli prace związane z obsługą monitora ekranowego wykonywane przemiennie z innymi rodzajami prac, które nie obciążają narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – pamiętając o tym, że nieprzerwany czas pracy przy obsłudze monitora ekranowego ma wynosić maksymalnie 1 godzinę, lub
  • co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zgodnie z §8 ww. rozporządzenia

  • profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracodawca jest również zobowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które przedstawimy w kolejnym artykule.

Skontaktuj się z nami

odpowiadamy błyskawicznie

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.