Poznaj naszą firmę

Nasza współpraca z klientem opiera się na uczciwości i zaufaniu. Będzie nam bardzo miło powitać Cię w gronie naszych Klientów.

Oferujemy outsourcing BHP czyli stałą opiekę nad Państwa firmą, doraźne usługi BHP oraz wstępne i okresowe szkolenia BHP, a także szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej według indywidualnych potrzeb klienta.

Firma ABUK BHP, Łódź, jest prężnie rozwijającą się firmą, działającą zarówno na terenie województwa łódzkiego, jak i województw ościennych. Świadczymy pełen zakres usług BHP, zapewniając indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta, uwzględniając Jego oczekiwania i specyfikację Jego firmy. Zapewniamy wysoką jakość oraz terminowość, a także przystępną cenę naszych usług.

Bezpieczeństwo w Państwa firmie jest dla nas priorytetem!

Prowadzimy stałą współpracę z wieloma firmami z różnych branż, dzięki czemu posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do pełnienia obowiązków służby BHP na zasadzie outsourcingu.

Pytania i odpowiedzi

Nasza współpraca z klientem opiera się na uczciwości i zaufaniu. Będzie nam bardzo miło powitać Cię w gronie naszych Klientów.

Szkolenie wstępne ważne jest:

 • do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia dla osób kierujący pracownikami,
 • do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia dla pozostałych pracowników.
   

W związku z powyższym pierwsze szkolenie BHP okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, natomiast dla pozostałych pracowników w ciągu 12 miesięcy.

Kolejne szkolenia BHP okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

 • co 3 lata dla stanowisk robotniczych, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,
 • co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • co 5 lat dla pozostałych pracowników.
 • co 5 lat dla pracodawców.

Szkolenia wstępnego nie trzeba przeprowadzać pracownikowi, jeżeli pomiędzy pierwszą, a drugą umową o pracę u tego samego pracodawcy nie ma żadnej przerwy czasowej. Natomiast jeśli pomiędzy umowami o pracę jest chociaż jeden dzień, w którym pracownik nie pozostaje w związku z pracą u danego pracodawcy to trzeba ponownie przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu bhp.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich, w związku z tym nowo zatrudnionego pracownika należy skierować na wstępne badania lekarskie przed przystąpieniem do pracy, aby lekarz stwierdził czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Na badania okresowe należy skierować pracownika przed końcem ważności poprzednich badań. Datę tę określa lekarz medycyny pracy i jest ona uwzględniona na zaświadczeniu lekarskim.

Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.    

 • Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.
 • Tabela przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Karty przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Rejestr chorób zawodowych.
 • Rejestr wypadków przy pracy.
 • Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego.
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych - jeżeli występują w zakładzie pracy.
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom - jeżeli w zakładzie pracy zatrudniane są kobiety.
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym - jeżeli w zakładzie pracy zatrudniani są młodociani.
 • Karty charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych - jeżeli są stosowane w procesie pracy.
 • Spis niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych - jeżeli są stosowane w procesie pracy.
 • Protokoły (wyniki) pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy- jeżeli były przeprowadzane pomiary środowiska pracy.
 • Karty badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Zgodnie z §2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Natomiast § 39 pkt 1wskazuje, że pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka aktualizujemy zawsze:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
 • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
 • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

W przypadku nie wystąpienia powyższych sytuacji dobrą praktyką jest aktualizowanie oceny ryzyka co dwa lata.

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

odpowiadamy błyskawicznie

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.