Pierwsza pomoc przedmedyczna

Wstecz

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w ofercie ABUK BHP

Na podstawie § 44 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp do organizacji okresowych szkoleń pracowników z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy jest zobligowany każdy pracodawca.

Działania podjęte przed przyjazdem karetki pogotowia mogą wpływać na rokowania pokrzywdzonego i nie raz ratują jego życie.

Chociaż nie precyzuje się, ile osób należy zgłosić na kurs, to ważne jest, by na każdej zmianie był przynajmniej jeden pracownik, który w razie sytuacji losowej będzie w stanie udzielić pierwszej pomocy zgodnie z przyjętymi zasadami.

Decydując się na szkolenie, które organizujemy, można zyskać pewność, że pracownik nie tylko zdobędzie wiedzę teoretyczną, ale będzie miał okazję przetestować ją w praktyce. W trakcie zajęć wykorzystujemy pokazy, filmy, a także ćwiczenia praktyczne, w tym jest możliwość wykonania resuscytacji na fantomie.
Program naszego kursu obejmuje:

  • Przybliżenie przepisów prawnych związanych z obowiązkiem udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Postępowanie na miejscu zdarzenia, czyli zdiagnozowanie zagrożenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wzywanie pomocy.
  • Określenie, w jakim stanie jest osoba poszkodowana.
  • Zasady i czynności związane z reanimacją dzieci i dorosłych.
  • Praktyczne ćwiczenia z reanimacji.
  • Postępowanie w przypadki ran, złamań i zwichnięć – opatrywanie ran i usztywnianie kończyn.

Dbamy o to, by zajęcia były interesujące i pozwoliły przyswoić jak najwięcej wiedzy. Prowadzą je instruktorzy pracujący w systemie Emergency First Response.

Poza przeprowadzeniem kursu możemy zająć się opracowaniem instrukcji związanej z zasadami postępowania i udzielania pierwszej pomocy po wypadku. Przygotujemy wytyczne na temat tego, jakie powinno być wyposażenie apteczki.