Outsourcing BHP

Wstecz

Stała obsługa w zakresie BHP Zgodnie z wymogami 23711 §2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP proponujemy państwu stałą obsługę państwa firmy w zakresie BHP - outsourcing.

 

Oferowana przez nas usługa to rozwiązanie idealne zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. W ramach obsługi BHP przejmujemy opiekę nad wszystkimi aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie.

Dzięki przeniesieniu wszystkich zadań związanych z obsługą BHP na wykonawcę możecie zoptymalizować związane z tym koszty przy zachowaniu najwyższego standardu obsługi. Wybierając outsourcing BHP, będziecie mogli skupić się na realizacji bieżących zadań wynikających z profilu działalności Waszej firmy.

W ramach outsourcingu BHP przejmiemy obowiązki wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmiemy się organizacją wstępnych i okresowych szkoleń dla pracowników. Zapewnimy kompleksową obsługę wszystkich czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Państwa firmie. Do naszych zadań należy:

 • analiza i ocena ryzyka zawodowego oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • regularne przekazywanie pracodawcy informacji o wykrytych brakach lub zagrożeniach występujących w miejscu pracy oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań mających je zlikwidować,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowanie szczegółowych zasad gospodarowania odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej,
 • opracowanie tabeli norm przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej,
 • kontrolowanie stanowisk pracy pod kątem zasad BHP oraz ergonomii pracy,
 • opracowanie instrukcji BHP i PPOŻ, regulaminu pracy, zestawu procedur, szkoleń okresowych itp.,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli i sporządzanie analiz stanu BHP,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów określonych przez przepisy prawa pracy,
 • przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych,
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub innych organów nadzoru,
 • aktywny udział w prowadzeniu badań środowiskowych,
 • współpraca z lekarzem odpowiedzialnym za profilaktyczną opiekę nad pracownikiem.

Koszty związane z usługą outsourcingu BHP są uzależnione od wielkości firmy oraz branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo.

Dla klientów korzystających z usługi outsourcingu przygotowaliśmy również ofertę obejmującą kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki nim pracownicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę w kwestii udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.