Outsourcing BHP

Wstecz

Zgodnie z wymogami 23711 §2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP proponujemy państwu stałą obsługę państwa firmy w zakresie BHP - outsourcing.

 

Usługa, jaką Państwu oferujemy, jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Obsługa BHP polega na całkowitym przejęciu przez ABUK BHP, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Państwa firmie.

Przenosząc zadania związane z pełnieniem obowiązków służby BHP na wykonawcę, uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości. Wykorzystanie OUTSOURCINGU BHP pozwoli Państwu skoncentrować się na podstawowej działalności, na realizacji priorytetowych celów i zadań związanych z zasadniczą sferą działalności Państwa przedsiębiorstwa.

W ramach usługi OUTSOURCING BHP przejmujemy obowiązki służby BHP, prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe, a także zajmujemy się kompleksowo wszystkim, co dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie, w tym m.in.:

 • analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowego oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz przedstawiamy wnioski profilaktyczne w celu ich likwidacji
 • prowadzimy wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej
 • sprawdzamy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy
 • opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy, procedury, szkolenia okresowe itp.
 • sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP
 • prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy
 • przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe
 • wykonujemy tabele norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentujemy klienta w trakcje kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy
 • bierzemy udział w dokonywaniu badań środowiskowych
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami.

Cena usługi OUTSOURCING BHP jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej działa firma.

Klientom korzystającym z oferty outsourcingu proponujemy również kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki którym pracownicy będą wiedzieli jak udzielać pierwszej pomocy w razie wypadków.