Audyty BHP

Wstecz

Przeprowadzamy audyty BHP, czyli kompleksową ocenę działalności firmy pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewniamy działania, które pozwalają optymalizować koszty w firmie, zwiększają efektywność pracowników, a przy okazji dbamy o utrzymanie zgodności z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami prawnymi. 

Audyty BHP w firmie

Warto pamiętać, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie podległego mu zakładu pracy. 

Jeśli chcesz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, a jednocześnie uniknąć kar i odpowiedzialności w razie wypadku, zainwestuj w profesjonalny audyt. Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu audytowi i kontroli BHP dowiesz się, czy w prawidłowy sposób twoja firma realizuje przepisy prawne. 

Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie, świadcząc najwyższej jakości kompleksowe usługi audytów BHP. Działamy w taki sposób, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, podwykonawcom, kontrahentom oraz właścicielom firmy. 

Czym zajmujemy się w ramach audytów BHP? 

Wszystkie przygotowywane przez nas audyty BHP są przeprowadzane indywidualnie dla konkretnego przedsiębiorstwa. Dopasowujemy działania do rodzaju prowadzonego biznesu, obowiązujących przepisów oraz typów stanowisk. 

Analizujemy warunki pracy i przestrzeganie przepisów BHP w firmie, w tym m.in.: 

  • opiniujemy posiadaną w zakładzie dokumentację i przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP, 
  • weryfikujemy wiedzę i umiejętności osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
  • sprawdzamy aktualność badań czy regulaminów,
  • oceniamy przystosowanie pomieszczeń i stanowisk do aktualnych przepisów BHP.

Każdy audyt zakończony jest protokołem, na którym informujemy pracodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach oraz proponujemy rozwiązania usunięcia uchybień.

Na życzenie klienta przeprowadzamy okresowe analizy stanu BHP lub inne kontrole mające na celu poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwie. Dodatkowo, oprócz audytów BHP przeprowadzamy także szkolenia przeciwpożarowe, z pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony środowiska, ergonomii pracy czy oceny ryzyka zawodowego.