Audyty BHP

Wstecz

Przeprowadzamy audyty BHP, czyli Kompleksową ocenę działalności firmy pod kątem spełnienia wymagań BHP dzięki audytowi. 

 

Analizujemy warunki pracy i przestrzeganie przepisów BHP w firmie, w tym opiniujemy posiadaną w zakładzie dokumentację i przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP, oceniamy przystosowanie pomieszczeń i stanowisk do aktualnych przepisów BHP.

Każdy audyt zakończony jest protokołem, na którym informujemy pracodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach oraz proponujemy rozwiązania usunięcia uchybień.

Na życzenie klienta przeprowadzamy okresowe analizy stanu BHP lub inne kontrole mające na celu poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwie.