Pomoc po wypadku w miejscu pracy

Wstecz

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej., którą pracodawca ma obowiązek skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku przy pracy.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz sposobu ich dokumentowania pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi, jest obowiązany:

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
  • zabezpieczyć miejsce wypadku
  • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
  • sporządzić właściwą dokumentacji
  • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

 

Wypadek przy pracy, zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

 

Warto wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu, gdyż po wypadku najcenniejsze są pierwsze minuty. Dlatego też oferujemy Państwu kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas których zostanie szczegółowo omówiony schemat postępowania w nagłych wypadkach.