Ocena ryzyka zawodowego

Wstecz

Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest jedną z flagowych usług ABUK BHP.

 

Pracujemy w zgodzie z Polską Normą PN-N-18002:2000. Zapewniamy szybką realizację z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Nasze analizy bez żadnych zastrzeżeń przeszły liczne kontrole PIP, co potwierdza nasz profesjonalizm.

Z usługi analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy warto skorzystać w kilku sytuacjach:

  •  kiedy powstanie nowe stanowisko pracy w firmie,
  •  kiedy firma zamierza wprowadzić nowe środki ochronne,
  •  kiedy mają być przeprowadzone zmiany technologiczne i organizacyjne,
  •  kiedy na danym stanowisku dojdzie do wypadku.

Na podstawie art. 226 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przygotowania oceny ryzyka zawodowego.

Na mocy przepisów obowiązkiem pracodawcy jest:

  •  dokumentacja i ocena ryzyka związanego z pracą na konkretnym stanowisku i wykorzystanie środków ochrony mającym to ryzyko zmniejszyć.
  •  przekazywanie personelowi informacji na temat ryzyka zawodowego i zasad ochrony.

Obowiązki pracodawcy w tym zakresie precyzuje także § 39. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Na ich podstawie pracodawca jest zobowiązany do:

  •  oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego, stosowania środków mających na celu zmniejszenie ryzyka.
  •  zagwarantowania takiej organizacji stanowisk i pracy, by zabezpieczyć personel przed wypadkami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
  •  zagwarantowania eliminacji zagrożeń dla życia i zdrowia poprzez wykorzystanie materiałów, sprzętów i technologii, która z takowymi zagrożeniami się nie wiąże.

W przytoczonych przepisach ryzyko zawodowe definiuje się jako prawdopodobieństwo, z jakim na danym stanowisku pracy może dojść do zdarzenia powodującego straty jak skutki zdrowotne u pracownika.