Ochrona przeciwpożarowa

Wstecz

Firma ABUK BHP oferuje szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Szkolenie PPOŻ. składa się z części teoretycznej i praktycznej, prowadzone jest przez doświadczonych pracowników Państwowej Straży Pożarnej w sposób ciekawy i zrozumiały. Wymagania prawne dotyczące przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Na podstawie art. 2091 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Organizacja szkolenia:

 • szkolenie p.poż. organizowane jest w formie kursu
 • program szkolenia p.poż oraz czas trwania jest dostosowany do potrzeb klienta po wcześniejszym ustaleniu
 • w zależności od wcześniejszych ustaleń szkolenia mogą być organizowane u klienta lub w siedzibie firmy ABUK BHP

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Przykładowy program szkolenia bhp ppoż:

 • odpowiedzialność prawna właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu
 • definicja i przyczyny powstawania pożaru
 • rodzaje pożarów
 • rodzaje środków gaśniczych
 • zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
 • zasady dostosowania środków gaśniczych do rodzaju zagrożenia
 • zasady postępowania na wypadek pożaru
 • zasady prowadzenia ewakuacji
 • zajęcia praktyczne z zakresu gaszenia pożarów

Dodatkowo w swojej ofercie z zakresu ochrony przeciwpożarowej firma ABUK BHP oferuje opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.