Ergonomia pracy

Wstecz

Zapewnienie BHP to także analiza Obok usług bhp i szkoleń okresowych bhp, firma ABUK BHP, zajmuje się także problemami ergonomii pracy. Wśród usług ergonomicznych jest m.in.:

Oprócz szkoleń i kursów bhp pomagamy także w zakresie ergonomii pracy poprzez:

 

 • ocena i dostosowanie stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 • analiza i ocena antropometryczna stanowisk pracy,
 • analiza i ocena obciążenia statycznego pracowników,
 • analiza i ocena monotypowości ruchów roboczych,
 • analiza i ocena wydatku energetycznego pracowników,
 • ocena obciążenia fizycznego pracowników,
 • ocena obciążenia psychicznego pracowników,
 • ocena obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego,
 • analiza, projektowanie i dostosowanie stanowisk pracy do zasad ergonomii,
 • analiza, projektowanie i dostosowanie stanowisk pracy do możliwości osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie i realizacja projektów poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie,

i wiele innych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, abyśmy pomogli w jeszcze innych sprawach związanych z ergonomią pracy.