Inne usługi

Wstecz

W swojej ofercie oprócz standardowych usług bhp, proponujemy:

 

  • opracowywanie zasad gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
  • przeprowadzanie okresowej analizy stanu BHP,
  • sporządzanie planu BIOZ,
  • opracowywanie programów szczegółowych szkoleń,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP,
  • reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli PIP i PIS,
  • pomoc w realizacji nakazów i wystąpień PIP i PIS,
  • nadzór oraz pomoc w zakresie dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP,
  • kursy pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • wiele innych.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące współpracy.