Szkolenia dla pracowników służby BHP

Wstecz

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Miejsce szkolenia: Łódź

Zapraszamy na szkolenie które dedykowane jest dla:

 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • osób wykonujących zadania tej służby,
 • absolwentów kierunku BHP

Program szkolenia

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp.
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Prowadzący szkolenie

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa maszyn, biegły sądowy w zakresie wypadków przy pracy, trenerzy BHP (czynni zawodowo pracownicy służby BHP z wieloletnim doświadczeniem).

Organizacja szkolenia

Kurs połączony z ćwiczeniami w formie stacjonarnej 16 godzin lekcyjnych + samokształcenie kierowane 16 godzin lekcyjnych. Szkolenie dla pracowników służby bhp zakończone egzaminem w formie testu.

Zapisy i szczegółowe informacje

Jakub Popek

jakub.popek@abuk-bhp.pl

tel. 692 432 942

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla pracowników BHP i służby BHP.