ADR – szkolenia z zakresu transportu towarów niebezpiecznych

Wstecz

Firma ABUK BHP oferuje przeprowadzanie szkoleń z zakresu transportu towarów niebezpiecznych (ADR) oraz stwarzanych przez nie zagrożeń.

 

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników zajmujących się załadunkiem, przewozem oraz rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Problematyka szkolenia obejmuje m.in.:

  • przepisy prawa dotyczące transportu towarów niebezpiecznych
  • klasyfikację materiałów niebezpiecznych wg przepisów ADR
  • zagrożenia związane z transportem towarów niebezpiecznych
  • wymagania dotyczące bezpiecznego magazynowania towarów niebezpiecznych
  • rodzaje opakowań do transportu towarów niebezpiecznych oraz ich oznakowanie
  • oznakowanie pojazdów przewożących towary niebezpieczne
  • wymaganą dokumentację przewozową
  • rolę kierowcy w odbiorze przesyłek ADR
  • załadunek, rozładunek oraz manipulowanie ładunkiem
  • kary za naruszenia przepisów

Szkolenia prowadzone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.