Szkolenia BHP

Wstecz

Firma ABUK BHP, w ramach swojej działalności prowadzi szkolenia czyt. kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w j. polskim i j. angielskim.

Szkolenia do 7 osób w zespole. Szkolenia BHP nawet w 24h od zgłoszenia. Szkolimy też w języku angielsku.

 

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

ABUK BHP oferuje profesjonalne szkolenia BHP wstępne dla:

  • pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę w danej firmie,
  • studentów, którzy odbywają praktyki studenckie,
  • uczniów szkół zawodowych, którzy w zakładzie pracy odbywają zajęcia praktyczne w danym zawodzie.

Okresowe kursy BHP dostępne w ramach współpracy z ABUK BHP, są przeznaczone dla:

  • pracowników służb BHP,
  • pracodawców, którzy wypełniają obowiązki służby BHP,
  • osób zajmujących stanowiska kierownicze,
  • pracowników pionu administracyjno-biurowego,
  • osób pracujących na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników pionu inżynieryjno-technicznego.

Organizujemy szkolenia okresowe oraz doraźne, podczas których wykorzystujemy prezentacje multimedialne oraz filmy video. Dysponujemy także fantomem do udzielania pierwszej pomocy. Starannie przygotowane materiały znacznie ułatwiają przyswojenie wiedzy z zakresu BHP, ochrony PPOŻ oraz pierwszej pomocy.

Mamy uprawnienia do wystawiania zaświadczeń spełniających wymogi prawa pracy obowiązujące w Polsce.

Koszt organizowanych szkoleń jest ustalany indywidualnie i zależy w dużej mierze od ilości osób uczestniczących w zajęciach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek organizowania dla wszystkich pracowników wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu BHP.