Szkolenia BHP

7 osób w zespole. Szkolenia nawet 24h od zgłoszenia. Szkolimy też po Angielsku.

Wstecz

Firma ABUK BHP, w ramach swojej działalności prowadzi szkolenia czyt. kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w j. polskim i j. angielskim.

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE dla:

  • wszystkich nowo zatrudnionych pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy,
  • studentów odbywających praktyki studenckie
  • uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

KURSY BHP OKRESOWE dla:

  • służb BHP,
  • pracodawców pełniących obowiązki służby BHP,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia okresowe, jak i doraźne prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów video, oraz fantoma do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie problematyki bhp, ochrony p.poż oraz pierwszej pomocy.

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalany jest indywidualnie.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia szkoleń wstępnych i okresowych bhp wszystkim pracownikom.