Oferta ABUK BHP

Skorzystaj z doświadczenia specjalistów BHP i zobacz, jak możemy pomóc. Oferta firmy ABUK BHP

Bezpieczeństwo w Państwa firmie jest dla nas priorytetem!

Szkolenia dla pracowników służby BHP

Kurs połączony z ćwiczeniami w formie stacjonarnej 16 godzin lekcyjnych + samokształcenie kierowane 16 godzin lekcyjnych. Szkolenie zakończone egzaminem w formie testu.

Szkolenia online (e-learning) PL i ENG

Najszybszy i najskuteczniejszy sposób odbycia szkolenia BHP oraz zaliczenia testu wymaganego przepisami polskiego prawa na każdym stanowisku: administracyjno-biurowym oraz kierowniczym. ABUK BHP prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.

Szkolenia BHP, wstępne i okresowe (PL i ENG)

Wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Outsourcing BHP

Zapewnienie elastycznej formy stałej współpracy, poprzez powierzenie nam wykonywania zadań służby BHP w prowadzonej działalności gospodarczej..

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Najważniejsze w ratowaniu życia osób poszkodowanych w wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia.

Ocena ryzyka zawodowego

W przedsiębiorstwach ocenę ryzyka zawodowego powinni prowadzić kompetentni specjaliści ds. BHP w możliwie najprostszy i zdroworozsądkowy sposób.

Audyty BHP

Porównujemy aktualne warunki pracy i zasady BHP w przedsiębiorstwie z obowiązującymi przepisami.

Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie mające na celu ochronę życia, zdrowia i mienia, potwierdzone zaświadczeniem po jego ukończeniu.

Instrukcje BHP

Instrukcje BHP spełniające wszelkie wymogi prawne oraz instrukcje na indywidualne zamówienie klienta.

Wypadki

Przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

Ergonomia pracy

Dostosowanie urządzeń oraz stanowiska pracy do możliwości fizycznych pracowników przedsiębiorstwa.

Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami, płynami i gazami, sprawozdawczość i ewidencja, analiza oddziaływania inwestycji na środowisko.

ADR - Transport towarów niebezpiecznych

BHP związane z załadunkiem, przewozem oraz rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Inne usługi

Reprezentacja pracodawcy w trakcie kontroli PIP oraz PIS, sporządzanie planów BIOZ i wiele innych.